Ann-Thérèse Arstorp

Professor på kvalifiseringsvilkår, ph.d.

Om meg


Jeg er ansatt som professor på kvalifiseringsvilkår i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) på Institutt for Pedagogikk Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Her underviser, veileder og forsker jeg på PfDK i lærerutdanningen.
Under finner du en alltid oppdatert liste over mine publikasjoner.


Doktorgrad
Jeg har en doktorgrad (ph.d.) i Uddannelse og Pædagogik (Aarhus Universitet). Avhandlingen utforsket teknologi som artefakt i undervisningen på lærerutdanningen, sett fra underviserens perspektiv og diskutert i forhold til de samfunnsmessige og institutionelle krav og forventninger. Tittel: "Teknologi i læreruddannelsen - en forestillet eller realiseret praksis? En virksomhedsteoretisk analyse af undervisernes objekter, motiver og rettetheder på samfunds-, institutions-, og undervisningsniveau". Les mer om avhandlingen her.


Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)
Rammeverk for profesjonsfaglig kompetanse finnes nå i en oppdatert versjon (publisert 2024 av Utdanningsdirektoratet). I 2017 skrev jeg sammen med to dyktige kolleger på Senter for IKT i utdanningen, den første utgaven av rammeverket. Du finner den første versjonen her (publisert i 2017). Dette rammeverk har Kunnskapsdepartementet lagt til grunn for flere store satsinger i lærerutdanningen.

Publikasjoner

Kelentric, M., Helland, K., & Arstorp, A. (2024). Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, 2. utg., Utdanningsdirektoratet.


Arstorp, A-T. (2024). Tensions Between the Political, Institutional, and Project Levels When Developing Professional Digital Competence in Teacher Education. A Cultural Historical Activity Theory Analysis of Inhibiting and Facilitating Factors. Teachers and teaching: Theory and Practice. DOI: 10.1080/13540602.2024.2313636


Arstorp, A-T. (2024). Lærerrollen i forandring. Asymmetriske og symmetriske lærerroller. I: Stenseth, T. & Oddvik, M. (red.), Læring og undervisning i en digital verden, Gyldendal Akademiske, p. 109-130.


Arstorp, A-T. (2023). Norwegian Professional Digital Competence and Danish Technology Comprehension in Teacher Education – Two Peas in a Pod?I: Willersmark, S., Anders D. Olofsson & Lindberg, O., Digitalization and Digital Competence in Educational Context: A Nordic Perspective from Policy to Practice. Routledge, p. 15-27. DOI: 10.4324/9781003355694-3


Arstorp, A-T. (2023). Digital Competence in Norwegian and Danish Teacher Education – representing an ontological turn? ICERI2023 Proceedings, p. 1305.


Arstorp, A-T. (2022). Digital teknologi som diskursivt artefakt iden norske læreruddannelses policy.Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 106(5), p. 408-421. DOI: 10.18261/npt.106.5.3


Arstorp, A-T. (2022). Student assistants in Future Classroom Labs moving between figured worlds and becoming a resource for developing professional digital competence in teacher education?Nordic Journal for Digital Literacy,17(1). DOI: 10.18261/njdl.17.2.4


Arstorp, A-T. & Røkenes, F. M. (2022). Extended editorial. Special issue on Teacher professional digital competence in Norwegian Teacher Education.Nordic Journal for Digital Literacy,17(1). DOI: 10.18261/njdl.17.1.1


Arstorp, A-T (2021). 25+ years of ICT in policy documents for teacher education in Norway and Denmark (1992 to 2020): a study of how digital technology is integrated into policy documents.Education Inquiry, 12(4), p. 365-389. DOI: 10.1080/20004508.2021.1972594


Olofsson, A. D.; Lindberg, O. J.; Pedersen, A. Y.; Arstorp, A-T; Dalsgaard, C.; Einum, E.; Caviglia, F.; Ilomäki, L.; Veermans, M.; Häkkinen, P.; Willermark, S. (2021). Digital competence across boundaries - beyond a common Nordic model of the digitalisation of K-12 schools? Education Inquiry, 12(4), p. 317-328. DOI: 10.1080/20004508.2021.1976454


Arstorp, A-T. (2019). Hva er lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse?I:101 Digitale grep for økt profesjonsfaglig digital kompetanse- om didaktikk for anvendelse av digitale læringsressurser i fagene,Tor ArneWølner(red.), Fagbokforlaget, p. 17-32.


Arstorp A-T. (2018). Future Classroom Labs in Norwegian Pre-service Teacher Education. In:Wu TT., Huang YM., Shadiev R., Lin L., Starčič A. (eds).Innovative Technologies and Learning. ICITL 2018.Conference proceedings. Springer, p. 288-292.


Kelentric, M., Helland, K., & Arstorp, A. (2017). Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, Senter for IKT i utdanningen.


Arstorp, A-T. (2015). Teknologi på læreruddannelsen - en forestillet eller en realiseret praksis? En virksomhedsteoretisk analyse af objekter, motiver og rettetheder på samfunds- institutions- og undervisningsniveau. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Ph.d.-afhandling.


Arstorp, A-T., & Heiberg, T. (2014). At lære at blive lærer med en teknologi. (Rapport om lærerstuderendes praktik med iPads). Professionshøjskolen UCC.


Arstorp, A-T. & Schrøder, V. (2012). Læreres teknologiforståelse: anskueliggjort gennem fire teknologi-perspektiver, I: Hasse, C. & Søndergaard, K. D. (2012). Teknologiforståelse på skoler og hospitaler, Aarhus Universitetsforlag, p. 43-63.


Arstorp, A-T. & Heiberg T. (2012). TechTutorer– en ny måde at integrere teknologi i læreruddannelsen? Professionshøjskolen UCC.


Arstorp, A-T. (2012). Læreruddannelsen før og nu - med et særligt blik på teknologi, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.


Pagaard, D., Skov, K., Arstorp, A-T., Heiberg, T. (2011). Interaktive tavler i undervisningen – og perspektiver for integrering i læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Hør mitt intervju på DRs nyheter (23. august 2011) her fra morgennyhetene.


Arstorp, A-T. (2008). Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot?, Forskningsprogrammet Medier og IT i et læringsperspektiv, Institut for didaktik, DPU/AU.


Arstorp, A-T. (2008). Kvalificering af børns søgning på internettet. Specialeafhandling, DPU/Aarhus Universitet.

Ansettelser


2022 - 2025

Professor på kvalifiseringsvilkår, Universitetet i Sørøst-Norge


2019 - 2022

Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge


2018 - 2020

Førsteamanuensis II, Høgskolen i Østfold – 20% stilling


2016 - 2019

Forsker, Utdanningsdirektoratet (2016-2017: Senter for IKT i utdanningen)


2009 - 2015

Adjunkt (NO: Høgskolelektor),Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS og Zahle, Professionshøjskolen UCC


2006 - 2009

Forskningsassistent,Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU


1998 - 2005

Folkeskolelærer (NO: grunnskolelærer på barnetrinn og ungdomsskole)

Utdanning


2012 - 2015

Ph.d. i Uddannelse & Pædagogik,Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU/Aarhus Universitet


2010

Pioneruddannelsen,Undervisningsministeriet


2005 - 2008

Cand. Pæd. i pædagogisk psykologi,Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU/Aarhus Universitet


2003 - 2004

Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi,CVU København & Nordsjælland


1993 - 1998

Lærerutdanning (trinn 1-11), Københavns Dag- og AftenseminariumDansk resume af ph.d.-afhandlingen

Teknologi er højt på den politiske dagsorden, idet teknologi blandt andet betragtes som et middel til at sikre dansk konkurrenceevne i et fremtidsperspektiv. Det afføder krav til læreruddannelsen om, at teknologi indgår i undervisningen, og om at de studerende på læreruddannelsen forventes at lære at bruge teknologi i undervisningen. 


Afhandling undersøger, hvordan denne teknologibrug kan forstås i et underviserperspektiv. Med et teoretisk afsæt i virksomhedsteori fokuserer afhandlingens analyser på, hvilke objekter, motiver og rettetheder underviseren har i undervisningssituationen. Analysen udpeger teknologi som andet og mere end blot et undervisningsredskab. Den optræder fx i nogle situationer kontraproduktivt til undervisningens flow og opmærksomheden i undervisningens sociale rum. 


Afhandlingen peger på, at underviserne træffer valg i undervisningssituationen, der drejer sig om at få undervisningen og undervisningsrummet til at fungere og i mindre grad om at bringe teknologi i anvendelse. På den baggrund udpeges undervisningen på læreruddannelsen i afhandlingen som et modsætningsfyldt felt, hvor underviserne skal agere under én type krav til den forestillede undervisningspraksis, men hvor der i den realiserede undervisning må tages andre hensyn, og hvor underviserens ærinde bliver et andet end det politiske.


Du finder afhandlingen her.