Ann-Thérèse Arstorp

Professor på kvalifiseringsvilkår, ph.d.

OM MEG


Jeg er ansatt som professor på kvalifiseringsvilkår i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) på Institutt for Pedagogikk Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Her underviser, veileder og forsker jeg i PfDK i lærerutdanningen.

 
Tidligere har jeg vært ansatt i Utdanningsdirektorat (tidligere Senter for IKT i utdanningen) i Oslo og som førsteamanuensis II (20% bistilling) i seksjon for IKT og læring på Høgskolen i Østfold. Før jeg flyttet til Norge (2016) underviste og veiledte jeg lærerstudenter i psykologi på lærerutdanningen på Københavns Professionshøjskole.


Doktorgrad
Jeg har en doktorgrad (ph.d.) i Uddannelse og Pædagogik (Aarhus Universitet). Avhandlingen utforsket teknologi som artefakt i undervisningen på lærerutdanningen, sett fra underviserens perspektiv og diskutert i forhold til de samfunnsmessige og institutionelle krav og forventninger. Tittel: "Teknologi i læreruddannelsen - en forestillet eller realiseret praksis? En virksomhedsteoretisk analyse af undervisernes objekter, motiver og rettetheder på samfunds-, institutions-, og undervisningsniveau".
Les mer om avhandlingen her.


Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)
Sammen med to dyktige kolleger på Senter for IKT i utdanningen, skrev jeg Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Dette rammeverk har Kunnskapsdepartementet lagt til grunn for flere store satsinger i lærerutdanningen.

Dansk resume af ph.d.-afhandlingen

Teknologi er højt på den politiske dagsorden, idet teknologi blandt andet betragtes som et middel til at sikre dansk konkurrenceevne i et fremtidsperspektiv. Det afføder krav til læreruddannelsen om, at teknologi indgår i undervisningen, og om at de studerende på læreruddannelsen forventes at lære at bruge teknologi i undervisningen. 


Afhandling undersøger, hvordan denne teknologibrug kan forstås i et underviserperspektiv. Med et teoretisk afsæt i virksomhedsteori fokuserer afhandlingens analyser på, hvilke objekter, motiver og rettetheder underviseren har i undervisningssituationen. Analysen udpeger teknologi som andet og mere end blot et undervisningsredskab. Den optræder fx i nogle situationer kontraproduktivt til undervisningens flow og opmærksomheden i undervisningens sociale rum. 


Afhandlingen peger på, at underviserne træffer valg i undervisningssituationen, der drejer sig om at få undervisningen og undervisningsrummet til at fungere og i mindre grad om at bringe teknologi i anvendelse. På den baggrund udpeges undervisningen på læreruddannelsen i afhandlingen som et modsætningsfyldt felt, hvor underviserne skal agere under én type krav til den forestillede undervisningspraksis, men hvor der i den realiserede undervisning må tages andre hensyn, og hvor underviserens ærinde bliver et andet end det politiske.


Du finder afhandlingen her.