Ann-Thérèse Arstorp

Førsteamanuensis, ph.d.

OM MEG


Jeg er ansatt som førsteamanuensis (DK: lektor) på Institutt for Pedagogikk Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen. Her underviser, veileder og forsker jeg på Profesjonsfaglig Digital Kompetanse i skole og lærerutdanning.
Tidligere har jeg vært ansatt i Utdanningsdirektorat (tidligere Senter for IKT i utdanningen) i Oslo og som førsteamanuensis i seksjon for IKT og læring på Høgskolen i Østfold. Før jeg flyttede til Norge (2016) underviste og vejledte jeg på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.


Doktorgrad
Jeg har en doktorgrad (ph.d.) i Uddannelse og Pædagogik (Aarhus Universitet). Avhandlingen utforsker teknologi som artefakt i undervisningen på lærerutdanningen, sett fra underviserens perspektiv og diskutert i forhold til de samfunnsmessige og institutionelle krav og forventninger. Tittel: "Teknologi i læreruddannelsen - en forestillet eller realiseret praksis? En virksomhedsteoretisk analyse af undervisernes objekter, motiver og rettetheder på samfunds-, institutions-, og undervisningsniveau".
Les mer om avhandlingen her.


Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)
Sammen med to dyktige kolleger på Senter for IKT i utdanningen, skrev jeg Rammeverk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Dette rammeverk har Kunnskapsdepartementet lagt til grunn for flere store satsinger i lærerutdanningen.

Resyme av ph.d.-avhandlingen

Teknologi er højt på den politiske dagsorden, idet teknologi blandt andet betragtes som et middel til at sikre dansk konkurrenceevne i et fremtidsperspektiv. Det afføder krav til læreruddannelsen om, at teknologi indgår i undervisningen, og om at de studerende på læreruddannelsen forventes at lære at bruge teknologi i undervisningen. 


Afhandling undersøger, hvordan denne teknologibrug kan forstås i et underviserperspektiv. Med et teoretisk afsæt i virksomhedsteori fokuserer afhandlingens analyser på, hvilke objekter, motiver og rettetheder underviseren har i undervisningssituationen. Analysen udpeger teknologi som andet og mere end blot et undervisningsredskab. Den optræder fx i nogle situationer kontraproduktivt til undervisningens flow og opmærksomheden i undervisningens sociale rum. 


Afhandlingen peger på, at underviserne træffer valg i undervisningssituationen, der drejer sig om at få undervisningen og undervisningsrummet til at fungere og i mindre grad om at bringe teknologi i anvendelse. På den baggrund udpeges undervisningen på læreruddannelsen i afhandlingen som et modsætningsfyldt felt, hvor underviserne skal agere under én type krav til den forestillede undervisningspraksis, men hvor der i den realiserede undervisning må tages andre hensyn, og hvor underviserens ærinde bliver et andet end det politiske.


Du finner avhandlingen her.