PUBLIKASJONER

Arstorp, A-T. (2019) Hva er lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse? I:101 Digitale grep for økt profesjonsfaglig digital kompetanse - om didaktikk for anvendelse av digitale læringsressurser i fagene, Tor Arne Wølner (red.), Fagbokforlaget.


Arstorp A-T. (2018) Future Classroom Labs in Norwegian Pre-service Teacher Education. In: Wu TT., Huang YM., Shadiev R., Lin L., Starčič A. (eds) Innovative Technologies and Learning. ICITL 2018. Conference proceedings. Springer, Cham, p. 288-292.


Kelentric, M., Helland, K., & Arstorp, A. (2017) Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, Senter for IKT i utdanningen. 


Arstorp, A-T. (2015) Teknologi på læreruddannelsen - en forestillet eller en realiseret praksis? En virksomhedsteoretisk analyse af objekter, motiver og rettetheder på samfunds- institutions- og undervisningsniveau. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Ph.d.-afhandling


Arstorp, A-T. & Heiberg, T. (2014) At lære at blive lærer med en teknologi. (Rapport om lærerstuderendes praktik med iPads). Professionshøjskolen UCC.


Arstorp, A-T. & Schrøder, V. (2012) Læreres teknologiforståelse: anskueliggjort gennem fire teknologi-perspektiver, I: Hasse, C. & Søndergaard, K. D. (2012). Teknologiforståelse på skoler og hospitaler, Aarhus Universitetsforlag, p. 43-63.


Arstorp, A-T. & Heiberg T. (2012) TechTutorer – en ny måde at integrere teknologi i læreruddannelsen? Professionshøjskolen UCC.


Arstorp, A-T. (2012) Læreruddannelsen før og nu - med et særligt blik på teknologi, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.


Arstorp, A-T., Heiberg, T., Pagaard, D. M. og Skov, K. (2011) Interaktive tavler i undervisningen – og perspektiver for integrering i læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC.


Arstorp, A-T. (2008) Udbredelse og anvendelse af læremidler - hvad skete der med Netpilot?, Forskningsprogrammet Medier og IT i et læringsperspektiv, Institut for didaktik, DPU/AU.


Arstorp, A-T. (2008) Kvalificering af børns søgning på internettet. Specialeafhandling, DPU.